Multifunkční zařízení a pomůcky

ID kostka regenerátor /ID Cube regenerator/
Při přímé expozici generuje směrové magnetické pole, působí lokálně na tkáň a harmonizuje tím procesy na buněčné úrovni.

ID TE regenerátor /Imaging Device Titan Edition regenerator/
Zařízení generuje permanentní magnetické pole a vytváří interakci s biologickými systémy živých organismů a tím programově harmonizuje procesy na celotělové úrovni.

Působení ID TE regenerátoru
Nemoc je projevem nerovnováhy organizmu. Pomocí ID TE regenerátoru je možné v průběhu několika mnut pozitivně ovlivnit biomagnetické pole člověka, tím aktivizovat samoléčící procesy uvnitř těla – působením přes krevní oběh, nervovou soustavu, energetické dráhy, mimodráhové body a jemnohmotné struktury těla.

ID TE regenerátor ovlivňuje:
· aktivitu buněk ve vybraných částech těla
· odstraňuje energetické bloky
· zlepšuje imunitu
· pomáhá regulovat zánětlivé procesy
· odstraňuje stres, únavu a nespavost
· pozitivně působí na psychiku
· pozitivně působí na úzkosti a deprese
· tlumí bolesti v organizmu
· slouží jako podpůrná léčba při těžce léčitelných nemocech

ICHC regenerátor /ICHC regeneration/
ICHC regenerátor generuje statické magnetické pole a pomáhá tím urychlit proces normalizace zdravotního stavu.