DELTA SCAN PLATINUM

Kompletně ověřuje stav buněk, chromozomů, měkkých a tvrdých tkání. Dokáže najít ložiska zánětů v jednotlivých orgánech. Rovněž relativně přesně odhaluje přítomnost parazitů, plísní, bakterií a virů.
Delta Scan zařízení zhodnotí soubor vířivých magnetických polí v organizmu člověka a to na základě změn vlnových charakteristik tělesných tkání. Tím samým způsobem následně dokážeme ověřit i výsledky působení ID TE a ICHC regenerátorů pro posouzení jejich účinnosti na daný stav.
Delta Scan je profesionální zařízení v medicínské diagnostice a léčbě.