AURA CAMERA 6000

Aura Camera 6000 nám zhotoví vysoce kvalitní tzv. virtuální obraz biomagnetického pole člověka za účelem ověření výsledků působení regenerátorů. Tyto výsledky rovněž graficky znázorní. Jedná se hlavně o pohled na energetická centra , z pohledu kvality a kvantity. Toto výjimečné zařízení umožňuje najít nejslabší místa energetické soustavy organizmu.

Aura Camera 6000 umožňuje nahlédnout na jemnohmotné struktury těla. Výsledkem je zhotovení snímku virtuální aury – lidského biopole. Tím získáme informace o energetických rovinách člověka po stránce fyzické, ale i o psychosomatickém a psychickém stavu organizmu. Originální snímek aury je doplněný o grafický výstup formátu A4, který zobrazuje stav tzv. torzních center (čaker), z pohledu kvality a kvantity energie organizmu.